polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
New ternary phases from the Tb-Cu-Cd: XRD and DSC investigations
Found : 23
View:
1. 

Interaction of the components in the La-Co-Zn ternary system at 470 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wolnorodnikowy charakter produktów termolizowanej skrobi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Interaction of the components in the Li-Al-Sb ternary system at 470 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przejścia fazowe w szkle metalicznym Co66Ni12Si9B13

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Investigation of the Ln-Ni-Zn ternary systems

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Investigation of the interaction between the components in the Ti-Cu-Zn (670 K) and Fe-Zn-Ge (570 K) systems

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Isothermal sections of the Li-{Ti, V}-Bi phase diagrams at 470 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Absorpcja wodoru oraz krystalograficzne charakterystyki stopu LaNi4.4Zn0.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wpływ ogrzewania na oddziaływania w układach skrobia-mocznik oraz skrobia-biuret

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badania oddziaływań w układach skrobia-mocznik i skrobia-biuret ogrzewanych mikrofalowo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography