polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Badania oddziaływań w układach skrobia-mocznik i skrobia-biuret ogrzewanych mikrofalowo
Found : 53
View:
1. 

Wpływ ogrzewania na oddziaływania w układach skrobia-mocznik oraz skrobia-biuret

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Radiation-induced optical effects in Sb2S3-GeS2 chalcogenide glasses

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Positron annihilation studies of gamma irradiation effects on UV-cured polymers based on acrylate oligomers

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography