polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 80
View:
1. 

Dydaktyka fizyki jako przedmiot nauczania

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Vol. 1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Praktyki pedagogiczne w opinii studentów kierunku fizyka w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Praktyki pedagogiczne w oczach studentów fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Uwagi o praktykach pedagogicznych dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w szkołach podstawowych i średnich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rola praktyk dydaktycznych w kształtowaniu umiejętności zawodowych przyszłych nauczycieli fizyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kształtowanie twórczej postawy studentów chemii podczas odbywania

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rola i miejsce pracowni dydaktyki astronomii w procesie kształtowania nauczyciela fizyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Efektywność modelu pracowni dydaktyki fizyki wdrażanego w WSP w Opolu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

System kształcenia nauczycieli fizyki w Smoleńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. K. Marksa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wykorzystanie mikrokomputera w pracowni dydaktyki fizyki do symulacji procesów fizycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kształtowanie zainteresowań studentów poszukiwaniem interesujących eksperymentów fizycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wykorzystanie techniki video w śródrocznych praktykach pedagogicznych w celu kształcenia umiejętności samooceny u studentów fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography