polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 49
View:
1. 

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017”, Gdańsk, 12–13 października 2017

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dialogując z Innym. Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Język – Szkoła – Religia”, Pelplin, 2–3 czerwca 2017 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[rec.] Alina Naruszewicz-Duchlińska, Strona internetowa jako forma (auto)prezentacji zawodowej (na przykładzie logopedów), Olsztyn 2017, ss. 129

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nieetyczne zachowania językowe w dyskursie migracyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Українськомовне дитяче радіо як осередок формування конвергентного інклюзивного медіапростору

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Teoria znaczenia Herberta P. Grice’a w kontekście najnowszych badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Reforma języka czy zamach na język? Ewolucja koncepcji George’a Orwella

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cmok i cmokać we współczesnej polszczyźnie (charakterystyka lingwistyczna w świetle źródeł leksykograficznych i korpusów języka polskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Myths in Media Communication

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Політичний PR в сучасному житті українського суспільства

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola frazeologizmów w kształtowania wizji świata w socrealistycznej literaturze dla dzieci i młodzieży (na przykładzie powieści "O człowieku, który się kulom nie kłaniał" Janiny Broniewskiej)

Find similar objects  |  Add to bibliography