polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści ; Wstęp
Found : 94
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Emotikony transakcyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Emotional literacy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes?

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[rec.] Stewart, I., Joines, V. (2016). "Analiza transakcyjna dzisiaj", (tłumaczenie zbiorowe). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ss. 476

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography