polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
[rec.] Mirosław Łapot, Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772–1939), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, ss. 591
Found : 11
View:
1. 

[rec.] Mirosław Łapot, "Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939)", Gliwice 2011, s. 248.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Działalność Państwowego Pedagogium we Lwowie (1937–1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wychowanie patriotyczno-obywatelskie w szkole żydowskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie Lwowa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Żydowskie szkolnictwo handlowe we Lwowie w okresie międzywojennym

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studenckie żydowskie Towarzystwo Rygorozantów we Lwowie w latach 1918–1939

Find similar objects  |  Add to bibliography