polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 35
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Table of contents ; Preface

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Informacja o produkcie – problematyka komunikacji w technicznym dyskursie specjalistycznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography