polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 30
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Populistyczny cień demokracji (na marginesie monografii Jana-Wernera Müllera, Co to jest populizm?)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Współdziałanie Związku Nauczycielstwa Polskiego w powojennym ratowaniu dzieci polskich wygnanych w ojczyzny w latach II wojny światowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Działalności tzw. „policji granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Różnorodność ujęć resocjalizacji osadzonych w zakładzie karnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

„Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX – początek XXI w.)”, 20–21.10.2017, Lwów. Sprawozdanie z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Żydowskie towarzystwa akademickie Związek i Zjednoczenie we Lwowie (1903–1914)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Towarzystwo Żydowskich Studentów Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1922–1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Jan Długosz jako wychowawca synów królewskich na dworze Kazimierza Jagiellończyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pedagogical aspects of forming a social portrait of the future of the psychologist in terms of professional training

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Туреччині

Find similar objects  |  Add to bibliography