polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści ; Wstęp
Found : 42
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[rec.] Justyna Kramarczyk. Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 2018, ss. 239

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w przedszkolu i szkole podstawowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

The Perspective of Using Big Data technology for the Purposes of Educational Transactional Analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pozytywna analiza transakcyjna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu „Wychować Człowieka Mądrego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Developing social skills of pre-school and early-school children on the basis of transactional analysis assumptions. The characteristics of the Little Professor University programme

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wykorzystanie koncepcji kontraktowania w tłumaczeniu ustnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły jako zapobieganie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - w kierunku profilaktyki pozytywnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

DZIECKO i DOROSŁY w relacji - o rozwoju i stanach JA

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych

Find similar objects  |  Add to bibliography