polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
[rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223
Found : 23
View:
1. 

[rec.] Justyna Kramarczyk. Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 2018, ss. 239

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w przedszkolu i szkole podstawowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu „Wychować Człowieka Mądrego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Terapia Pisania Ról

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pozytywna analiza transakcyjna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography