polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8 V 2019)
Found : 4
View:
1. 

Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju (ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa, 1 VI 2016)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mediacja w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography