polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019)
Found : 3
View:
1. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8 V 2019)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa”, 17–18 października 2016 roku, Częstochowa

Find similar objects  |  Add to bibliography