polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 17
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pedagogika, T. 26, Nr 2 - Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[rec.] Danute Ramonaite-Mukiene, The Path of Polonaises. The Iminitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis, The Regional Cultural Initiatives Center, Vilnius 2015, ss. 173

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[rec.] Jan Szmyd, Moc i niemoc edukacji i wychowania w społeczeństwie rynkowym. Wgląd krytyczny i prospektywny, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2019, ss. 347

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] Populizm, redakcja naukowa Olga Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 416. Populizm w konfrontacji ze światem neoliberalnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Recenzja książki Zofii Agnieszki Kłakówny Język polski. Wykłady z metodyki [nadtytuł: Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie polonisty], Impuls, Kraków 2016

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rozdroża

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Historia III°

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography