polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zbigniew Stańczyk, Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego”, cz. 1 i 2. „Ziemia Częstochowska”, t. XLIV Częstochowa 2018, ss. 1330
Found : 22
View:
1. 

Recenzja pracy Zbigniewa Stańczyka pt. Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego, Częstochowa 2018 (maszynopis ss. 645 + indeks autorski i przedmiotowy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rozdz. 3, Historia regionu. Poszczególne zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Cz. 2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego, Cz. 1, Rozdz. 1, Zagadnienia ogólne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozdz. 2, Nauki pomocnicze historii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozdz. 4, Biografie. Pamiętniki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego – suplement

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nowe publikacje na temat Częstochowy i okolic (2018 r.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa (red.), „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, IPN – Warszawa 2018, ss. 296, ISBN 978-83-8098-157-7

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozdroża

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historia III°

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O początkach ośmiuset lat dziejów Częstochowy w najdawniejszych dokumentach zapisanych

Find similar objects  |  Add to bibliography