polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
O istocie dżihadu
Found : 34
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kontrowersje w sprawie rozmieszczenia tarczy przeciwrakietowej w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Najwyższa Izba Kontroli - organ polityczny czy apolityczny. Rozważania na gruncie polskiego porządku prawnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki politycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kampania wyborcza strony opozycyjnej do wyborów czerwcowych roku 1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stosunki albańsko-czarnogórskie w latach 1875 - 1911

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ideologia i polityka lewicy europejskiej wobec wyzwań przyszłości (diagnozy i prognozy na XXI w.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Problem albański" w Kosowie i Metochii w latach 1918 - 1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polityka oświatowa w Polsce w latach 1949 - 1973

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Winston Churchill a sprawa polska na konferencji w Jałcie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kultura polityczna społeczeństwa polskiego. Doświadczenia dziejowe oraz znaki czasu współczesności i przyszłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polityczne uwarunkowania rozwoju idei syjonistycznych - Bliski i Środkowy Wschód 1942 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kobiety w parlamentach III Rzeczypospolitej Polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Emigracja Polaków do Kanady w świetle literatury przedmiotu. Propozycje nowych projektów badawczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej. Zarys problemu

Find similar objects  |  Add to bibliography