polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 5
Found : 89
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O pewnych synonimicznych wyrażeniach przyimkowych we współczesnym języku polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Samogłoski ustne jako problem językoznawczy i logopedyczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ paraleli składniowych na kohezyjność kazań oświeceniowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Akty dyrektywne w regulaminie studiów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Struktura formacji rzeczownikowych a cechy stylowe prozy Jędrzeja Kitowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Słownictwo religijne w "Przypalonej szarlotce" Ewy Stadtmuller

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O współczesnej grzeczności komputerowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Socjolingwistyczny opis idiolektów w dramacie Bohdana Drozdowskiego "Kondukt"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zmiany w słownictwie gwarowym Kamienia Śląskiego w województwie opolskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Podstawowe zagadnienia emisji i higieny głosu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wpływ samogłosek nosowych na błędy w ich zapisie (z obserwacji polonisty - logopedy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Archaizmy w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego (Dwie królowe oraz Powrót do gniazda)

Find similar objects  |  Add to bibliography