polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 6
Found : 164
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Autobiografizm w prozie międzywojennej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pola Gojawiczyńska a proza kobieca

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O międzywojennej prozie kobiet

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Vstreca u Catyrdaga, ili tolerantnost' hudozestvennogo perevoda: (tri varianta soneta Mickevica "Widok gór ze stepów Kozłowa" na russkom azyke)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zbiory literackie i językoznawcze Józefa Przyborowskiego (1823-1896)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Quasi-dialogi w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Trawestacje biblijne Juliana Ursyna Niemcewicza jako pamflety

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Gąszcz zalążni. O poezji Teresy Ferenc

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Opisane rzeki (Ludmiła Marjańska)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[rec.] Maria Kalinowska, Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Rozprawy, Toruń 1994, ss. 171, ilustr. 1

Find similar objects  |  Add to bibliography