polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 9
Found : 161
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Niemieckie czasopisma modernistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początku XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Rozwichrzona" powieść Jalu Kurka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Henryk Sienkiewicz jako świadek końca cywilizacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Panem Tadeuszem" odczytywanie "Latarnika"

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O nową typologię poezji polskiej na obczyźnie po roku 1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Chronotopia uznakowiona a metafizyka rzeczy. Wokół prozy Olgi Tokarczuk

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jedno znaczyć to za mało. O powieściach Wiesława Myśliwskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Eros i Psyche" - utwór dramatyczny w dziele operowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Postyllografia jako forma prozy oratorskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography