polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 11
Found : 87
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dwugłos liryczny z Częstochową w tle (o poezji Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel i Andrzeja Kuśnierczyka)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O felietonowości komedii Brunona Winawera

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przemiany wizerunku kobiety w dramacie na przykładzie postaci Fredry

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ślady życia, ślady mitu. Muzeum jako przestrzeń edukacyjna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wkład św. Wojciecha w zjednoczoną Europę

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Na pograniczu. Związki twórczości Henryka Grynberga z romantyzmem

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Plagiat naszej miłości". O wierszach Ewy Lipskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rodzina - "podstawowa komórka zniewalająca" w dramaturgii Sławomira Mrożka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Magiczny realizm Prawieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dlaczego klasyk? Twórczość Zbigniewa Herberta w kręgu sentymentalizmu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

"Barbara Radziwiłłówna" Antoniego Edwarda Odyńca. Dialog z literaturą i historią

Find similar objects  |  Add to bibliography