polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Język w Komunikacji
Found : 78
View:
1. 

Język w Komunikacji, T. 2 - wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Teaching Communications skills during an English lesson

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Wewnętrzny język" artystów chóru i baletu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Język pop-teologiczny Szymona Hołowni

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Język reklamy - na przykładzie wybranych sloganów promujących piwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polski język migowy w nauczaniu osób słyszących. Wskazówki metodyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Język polski jako wykładowy a nauczanie religii mojżeszowej w szkołach wyznaniowych żydowskich we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] Andrzej Bańkowski, Opuscula linguistica selecta, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, ss. 297

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z IX Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 7-8 maja 2012 roku. (Sekcja B. Językoznawstwo)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z X Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej: Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 22-23 maja 2013 roku (Sekcja językoznawcza)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] "Rozrywka w mediach", red. K. Burska, P. Czarnek, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 344

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tekst libretta a komunikat spektaklu baletowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wskaźniki zespolenia w zdaniu pojedynczym w gwarach kociewskich

Find similar objects  |  Add to bibliography