polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 5
Found : 82
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wybrane zagadnienia wierności reprodukcji fotograficznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Inteligentna automatyka - fotografia jako przedmiot i podmiot

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Fotografia w warsztacie konserwatora zabytków na przykładzie doświadczeń związanych z rekonstrukcją XIX-wiecznego wyglądu pałacu w Koszęcinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wyniki badań rozpoznawczych zbiorów fotograficznych Biblioteki Polskiej w Paryżu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Artystyczne strategie uwalniania obrazów z porządku widzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Obrazowanie graficzne. Krótka historia (r)ewolucji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zbiory ikonograficzne Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i ich opracowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Frederick J. Kiesler: koncepcja "Endless House" i jej fotograficzny zapis

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography