polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 6
Found : 84
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Socjalistyczna w treści, narodowa w formie. Polska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu na podstawie analizy prasy specjalistycznej z lat 1946-1955

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Fotografia rzeczywistości - rzeczywistość fotograficzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zagubiony początek: fotografia jako przedmiot kolekcjonerski w Muzeum Wielkopolskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zakres tonalny zdjęć rejestrowanych metodą cyfrową

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ fotografii reklamowej na społeczną przestrzeń wizualną miasta jako eko-ikonosferę

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rzeczywistość wirtualna w fotografii trójwymiarowej - historia i współczesność

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rzeczywistość i jej obraz. O obrazie, który chce być rzeczywistością: Umberto Eco przypomina o swoim długu wobec formatywności Luigi Pareysona

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tatrzańskie panoramy dawniej i dziś. Porównanie panoram z przełomu XIX i XX wieku ze współczesnymi zdjęciami Tatr

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography