polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 2
Found : 67
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Theory and model of transactive decision making

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Introspekcjonistyczne koncepcje procesu decyzyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szerokość, głębokość i pozorność zwierzeń młodzieży 16- i 19-letniej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zakres otwartości młodzieży 16- i 19-letniej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zachowania rodziców a autonomia moralna młodzieży

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zewnętrzna swoboda działania a poczucie swobody wewnętrznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Koncepcja swobody działania i poczucia odpowiedzialności

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pojęcie swobody działania

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Systematyka wskaźników socjometrycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawiedliwość decyzji społecznych, jej mierzenie i doskonalenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Teoretyczny system wiedzy społecznie niezbędnej jako podstawa budowy programów kształcenia także matematycznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography