polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 13
Found : 85
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wydarzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Słowo i gest w "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Obraz kobiety-Polki w późnoromantycznej poezji powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rekonstrukcje historyczne jako "edutainment". Przypadek powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Powstanie styczniowe w źródłach archiwalnych na Wschodzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Realizacje modelu antropologii transgresyjnej w dramatach Juliusza Słowackiego : [rec.] Grzegorz Kowalski, "Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego", seria: "Czarny Romantyzm", red. tomu J. Ławski, Uniwersytet w Białymstoku i Narodowe Centrum Kultury, Białystok-Wars

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pamięć historii w kreowaniu postaw patriotycznych. ("Wysocki" Władysława Zawistowskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nieznane oblicza Dwudziestolecia : [rec.] Elżbieta Wróbel, "Dwudziestolecie znane i nieznane. Szkice o prozie międzywojennej", Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, ss. 246

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

"Z kurzem krwi bratniej" Stanisława Stommy w 1963 roku i po 50 latach

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie - szkoła tradycji i patriotyzmu

Find similar objects  |  Add to bibliography