polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 3
Found : 68
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pojmowanie jakości pprzypisywanych życiu przez młodzież uczącą się i bezrobotną

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zmęczenie nauczyciela a poziom pracy szkoły

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mówienie i pisanie jako kategorie efektywnego bądź nieefektywnego działania

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nowa Analiza Transakcyjna w podnoszeniu jakości życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przemoc fizyczna wobec dziecka a jakość życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Specyfika i przyczyny wypadków wśród dzieci i ich profilaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ treningu negocjacyjnego na aktywność komunikacyjną usprawniającą wykonywanie ról zawodowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bezpieczeństwo oraz wypadkowość a jakość życia dzieci w wieku przedszkolnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Odmienność relacji między matkami a dziećmi jako przykłady innych jakości życia w rodzinach z przemocą i bez przemocy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zmiany poziomu lęku i agresji u dzieci związane z zagęszczeniem społecznym i zagęszczeniem przestrzennym w szkole

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pomoc psychologiczna w diagnozowaniu i stymulowaniu rozwoju dzieci sześcioletnich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography