polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 3
Found : 108
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Umowy w sprawach zamówień publicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Podejmowanie inwestycji budowlanych. Zmiany w przepisach

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rada Nieustająca jako kolegialny organ rządowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pojęcie i ogólna charakterystyka franchisingu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

System partyjny Finlandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zadania samorządu terytorialnego - zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stowarzyszenia a Krajowy Rejestr Sądowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Odwołanie i postępowanie odwoławcze w administracji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Parlamentarna kontrola rozporządzeń z mocą ustawy wydawanych na podstawie art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozwój terytorialny powiatów województwa łódzkiego w latach 1919-1999

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Proces europejskiej integracji monetarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Środki karne oparte na wyrównaniu szkody w kodeksie wykroczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny - przegląd wybranych zagadnień wykładni i stosowania art. 207 kk

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Find similar objects  |  Add to bibliography