polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 3
Found : 62
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Język w Komunikacji, T. 2 - wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z X Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej: Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 22-23 maja 2013 roku (Sekcja językoznawcza)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[rec.] Andrzej Bańkowski, Opuscula linguistica selecta, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, ss. 297

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[rec.] J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[rec.] A. Majkowska, G. Majkowski, Źródła do dziejów języka polskiego w rękopiśmiennych zbiorach Jasnej Góry, WCM, Warszawa - Opole 2011, ss. 129

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Wewnętrzny język" artystów chóru i baletu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

IT and their application in languages

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] "Rozrywka w mediach", red. K. Burska, P. Czarnek, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 344

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Teaching Communications skills during an English lesson

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przestrzeń w podhalańskich utworach dramatycznych. Analiza językowo-kulturowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Właściwości językowe tekstu dyplomatycznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Oпыт кaтегоpизации говора кyбанcких казаков: постановка проблемы

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sposoby określania ruchu łodzi w socjolekcie żeglarskim

Find similar objects  |  Add to bibliography