polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 9
Found : 45
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nazwy potraw a marketing. Perswazyjne środki językowe we współczesnym nazewnictwie gastronomicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jubileusz Profesor Marii Lesz-Duk

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z działalności Internetowej Poradni Językowej AJD w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013, ss. 339

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O nazwach kolorów farb do wnętrz sprzedawanych na polskim rynku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kolokacje przymiotnikowe wybranych pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie portalu Onet.pl)m

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Językowe właściwości nazw blogów kulinarnych (rekonesans badawczy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Leksyka czasów minionych w wybranych powojennych utworach dla dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Syntaktyczne grupy imienne w słownictwie prasy kobiecej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Między formulicznością a nieszablonowością w zagajeniach marszałka Stanisława Małachowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stereotyp Rosji i Rosjan w oracjach Sejmu Wielkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nazwy owadów skupione wokół pojęcia ZMIERZCH w językowym obrazie świata (na materiale XVIII- i XIX-wiecznym)

Find similar objects  |  Add to bibliography