polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 1
Found : 56
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Analiza konstrukcji i własności czterowarstwowego przetwornika ultradźwiękowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Termoluminescencja i jej pomiar

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Modelowanie struktur ziarnistych elementów rezystancyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Description and Performance of an EELS Spectrometer

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Powstawanie par lokalnych w izomerach fullerenów: oblicza numeryczne przy użyciu metody Hückla

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Trójwimiarowy model Kröniga-Penneya z separowalnymi rozwiązaniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Numeryczne wyznaczenie rozkładu pola elektrycznego na powierzchni gładkiego emitera polowego. Przybliżenie SSC

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badanie przewodnictwa elektrycznego wybranych włókien węglowych i ich termoplastycznego kompozytu PEEK

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Komputerowe sterowanie i akwizycja pomiarów TSC i charakterystyk stałoprądowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badanie wiedzy o podstawowych zagrożeniach ekologicznych uczniów IV klas liceów ogólnokształcących i studentów V roku wyższych szkół pedagogicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography