polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 8
Found : 56
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Społeczno - edukacyjne wyznaczniki rozwoju myślenia dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Psychometryczne właściwości skali postaw pracowników wobec zmian

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Co czyni życie szczęśliwym? Z badań nad podmiotową pomyślnością

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Skala poczucia beznadziejności: jeden czy dwa wymiary?

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Psychologiczne przyczyny atrakcyjności New Age

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nauczanie matematyki a zdolności matematyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wartościowanie własnej sytuacji życiowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Temperamentalne uwarukowania zachowań agresywnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Autokreacja wychowawcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozwój i zaburzenia mowy w świetle współczesnych koncepcji zdrowia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Predyktory gotowości do uczenia się matematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dwa aspekty zadowolenia z życia osób dorosłych w zależności od okresu życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Co wynika z przestrogi Charliego Chaplina, czyli trening twórczego myślenia dla nauczycielii

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Status tożsamości a środowisko szkolne i wybór kariery zawodowej

Find similar objects  |  Add to bibliography