polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 1
Found : 99
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Psychologiczne znaki zauważenia „strouki” otrzymywane przez uczniów od nauczyciela a samoocena uczniów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

„Lustereczko, powiedz przecie…”, czyli analiza transakcyjna i neurony lustrzane

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Emotikony transakcyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes?

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography