polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 15
Found : 66
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Żydowskie szkolnictwo zawodowe w Małopolsce (1918-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Edukacja w kontekście współczesnych przemian

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Edukacja w dziedzinie zarządzania wobec wyzwań XXI wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bricolage w metodologii jakościowych badań edukacyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Aluwialne koncepcje współczesnej pedagogiki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Historyczny wymiar edukacji dziewcząt

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wymiar praktyczny działalności ks. Zygmunta Gorazdowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Współczesna rodzina wobec pracy zawodowej kobiet

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problemy tożsamości narodowej na Ukrainie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Między wiarą a ateizmem. Katolicy niewierzący i praktykujący?

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szkoła gimnazjalna a wielokulturowość

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Praca nauczycieli w kontekście reform szkolnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Edukacyjne "primum non nocere"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wychowanie dzieci w rodzinie robotniczej w dzielnicy Raków - wczoraj i dziś

Find similar objects  |  Add to bibliography