polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 2
Found : 272
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Teoretyczny system wiedzy społecznie niezbędnej jako podstawa budowy programów kształcenia także matematycznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Obiektywizacja mierzenia efektów kształcenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Efekty operacjonalizacji celów na lekcjach fizyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Operacjonalizacja celów kształcenia na lekcjach biologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ruch postępu pedagogicznego w województwie częstochowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zasady i techniki konstruowania programów kształcenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Funkcjonowanie celów kształcenia w świadomości nauczycieli i realizacja tych celów w praktyce

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Analiza porównawcza programów nauczania początkowego matematyki w NRD i PRL

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Analiza wartości w zastosowaniu do budowy programu doskonalenia zawodowego pracowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawiedliwość oceniania szkolnego

Find similar objects  |  Add to bibliography