polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 16
Found : 117
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[rec.] Tomasz Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, ss. 262

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

„Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX – początek XXI w.)”, 20–21.10.2017, Lwów. Sprawozdanie z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Żydowskie towarzystwa akademickie Związek i Zjednoczenie we Lwowie (1903–1914)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stowarzyszenie Bratnia Pomoc studentów Politechniki Lwowskiej (1861–1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miejskie Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe nr 1, 2 i 3 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Edukacja wyższa kobiet a ich rozwój zawodowy wobec zmian na rynku pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Problemy związane z kulturowymi uwarunkowaniami uzawodowienia grup dyspozycyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studenckie protesty antyopłatowe oraz w obronie autonomii uczelni we Lwowie w latach 1932–1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bratnia Pomoc studentów Uniwersytetu Lwowskiego (1865–1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich (ukraińskich) szkół ludowych z obszaru greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przed autonomią Galicji

Find similar objects  |  Add to bibliography