polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Rocznik Polsko-Ukraiński
Found : 204
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[rec.] Tomasz Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, ss. 262

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX – początek XXI w.)”, 20–21.10.2017, Lwów. Sprawozdanie z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polsko-ukraiński / ukraińsko-polski rocznik "Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia" - 15 lat pożytecznej działalności

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miejskie Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe nr 1, 2 i 3 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich (ukraińskich) szkół ludowych z obszaru greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przed autonomią Galicji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Инновационное образование и социализация личности

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pomoc materialna komitetów rodzicielskich w liceach ogólnokształcących w Częstochowie w latach 1945–1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Роль декоративно-прикладного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Poziom satysfakcji nauczycieli z pracy edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Muzyka sakralna – słudzy śpiewu kościelnego

Find similar objects  |  Add to bibliography