polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki
Found : 17
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1930)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Activity of the Gymnastic Society “Sokół” in the Polish Kingdom in the years 1905–1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Geoturistics – One of the Forms of Development of Geotourism in Slovakia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Interest of Elementary School Pupils in Physical Activities and Recreational Sport in the Region Detva

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Działalność Automobilklubu Sieradzkiego w latach 1978–1990. Zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Do WHR and BMI Have an Impact on Back Pain Occurrence in University Students’ Community

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Physical Activities Versus Sedentary Society: Czech Context

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Výsledky zisťovania sebahodnotenia žiakov na strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Osteoporosis Risk Score Evaluation in Population over Fifty

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Management péče o zdraví prostřednictvím pohybových aktivit

Find similar objects  |  Add to bibliography