polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
Found : 312
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O Quo vadis – rocznicowo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nie-Boska komedia romantyków (recenzja wydania krytycznego pierwodruku Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego w opracowaniu Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Toruń 2015)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Biografia bez intymistyki. O książce Krzysztofa Stępnika Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Między „wesołą apokalipsą” a literaturą migracyjną [Rec.: Stefan H. Kaszyński, Literatura austriacka. Od Moderny do Postmoderny, Biblioteka Telgte, Poznań 2016, ss. 185 (2 nlb.)]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Iredyński redivivus [rec. Małgorzata Raducha, "Gra w butelkę. Biografia Ireneusza Iredyńskiego", Trzecia Strona, Warszawa 2015, ss. 223]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O Sienkiewiczu „po słowackiej stronie” [rec. Jozef Hvišč, "Henryk Sienkiewicz żivot a literarna tvorba"]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wydarzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Śladami cierpienia i traumy [rec.] Katarzyna Bielas, Tropiciel złych historii. Rozmowa z Martinem Pollackiem, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 317

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Juliusz Kaden-Bandrowski pisarz odrodzonej ojczyzny. Próba szkicu krytycznego [rec. Andrzej Kaliszewski, "Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015]

Find similar objects  |  Add to bibliography