polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Uniwersalne wartości pracy twórczej i działalności Johanna Wolfganga Goethego
Found : 22
View:
1. 

Elementy polskie w Kościele katolickim we Wrocławiu w XVI/XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dyrektor teatru w roli teoretyka - Goethe i polscy antreprenerzy o funkcjonowaniu i zadaniach sceny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Życie i twórczość Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554-1626)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polen und polnische Kultur im Werk des Breslauer Gelehrten und Philosophen Caspar Cunradus (1571-1633)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rola konwencji rodzaju tekstów w praktyce translatorskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problematyka interkulturowa w dydaktyce i w negocjacjach handlowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Teaching British Culture to Polish Secondary School Students

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Роль И.-В. Гете в становлении русской лирической октавы

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sukcesorzy Wilhelma Meistra

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Goethes West-östlicher Divan als eine Dialogizitätslehre

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dwa oblicza historiozofii - o katastofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Epistémologie de la traduction

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zarys polsko-niemieckich relacji literackich na przestrzeni ostatnich dwustu lat

Find similar objects  |  Add to bibliography