polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 7
Found : 62
View:
1. 

O Marianie Jakubowskim trochę wspomnień

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Geneza i działalność sportu akademickiego w Częstochowie w latach 1945-1949

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

W dialogu jest klucz

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wybrane zagadnienia metodologii twórczości

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Implikacje pedagogiki społecznej socjalno-wychowawczej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Procesy selekcji społecznych w polskim systemie edukacji w latach dziewięćdziesiątych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Edukacyjna przestrzeń czasu wolnego w opinii studentów studiów stacjonarnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach nauczycielskich jako niestereotypowy akt pedagogiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uwarunkowania reformy systemu kształcenia bibliotekarzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wychowanie zdrowotne a osoby niepełnosprawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Miejsce i rola bibliotek w zmieniającym się świecie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Propagowanie idei samowychowania wśród przyszłych nauczycieli w "Studenckim Naukowym Kole Metod Relaksowo-Koncentrujących przy WSP w Częstochowie"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Głos w sprawie obecnej sytuacji w wyższych szkołach pedagogicznych, w innych uczelniach państwowych, w szkołach prywatnych i w szkołach pod opieką stowarzyszeń

Find similar objects  |  Add to bibliography