polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 8, 9, 10
Found : 149
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studium Nauczycielskie w Częstochowie (1957-1971) prekursor WSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Polska szkoła średnia w Galicji w pierwszych latach wojny 1914/15-1915/16

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Niezwykłość życia, dokonań i sławy Ryszarda Riedla z zespołu "Dżem". Wstęp do biogramu artysty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Idee, słowa, czyny. O Jędrzeja Śniadeckiego poglądach na temat kształtowania ludzkiego fizys

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

3 lata dziennika "Życie"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filozofia sprawnego działania w pracy nauczyciela

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Śmierć ks. prof. dra hab. Józefa Tischnera - rezonans w prasie polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stanisław Leszczyński w świecie niedowiarków

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Drugi Zjazd Gnieźnieński w polskiej prasie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Naiwność pedagogiczna jako konieczny składnik tolerancyjnych postaw nauczycieli

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Cultural Borderland in sociological perspective (the case of Upper Silesia)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Praca jako dziedzina działań człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Funkcje praktyki pedagogicznej w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli w teorii pedagogicznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Miejsce i rola szkół rzemieślniczo-niedzielnych w strukturze oświaty polskiej XIX wieku (na przykładzie szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Częstochowie)

Find similar objects  |  Add to bibliography