polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 4
Found : 121
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Emotikony transakcyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes?

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Edukacyjna analiza transakcyjna na XXI Konferencji PTDE

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[rec.] T. White, "Working with Drug and Alcohol Users", Jessica Kingsley Publishers, London 2012, ss. 223

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] Stewart, I., Joines, V. (2016). "Analiza transakcyjna dzisiaj", (tłumaczenie zbiorowe). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ss. 476

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography