polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 17
Found : 150
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX – początek XXI w.)”, 20–21.10.2017, Lwów. Sprawozdanie z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bratnia Pomoc studentów Uniwersytetu Lwowskiego (1865–1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Żydowskie towarzystwa akademickie Związek i Zjednoczenie we Lwowie (1903–1914)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[rec.] Tomasz Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, ss. 262

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Studenckie protesty antyopłatowe oraz w obronie autonomii uczelni we Lwowie w latach 1932–1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Роль декоративно-прикладного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polsko-ukraiński / ukraińsko-polski rocznik "Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia" - 15 lat pożytecznej działalności

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problemy związane z kulturowymi uwarunkowaniami uzawodowienia grup dyspozycyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Edukacja wyższa kobiet a ich rozwój zawodowy wobec zmian na rynku pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nowe pytania w pedagogice – wielokulturowość, edukacja regionalna, pedagogika miejsca, reinhabitacja i deterytorializacja

Find similar objects  |  Add to bibliography