polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Podstawy Edukacji
Found : 61
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Od redakcji: Podstawy edukacji. Graniczność, pogranicze, transgresja

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Od redakcji: Podstawy edukacji. Zrównoważony rozwój

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Od Redakcji: Podstawy Edukacji. Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Od redakcji: Podstawy edukacji. Podejście interdyscyplinarne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Podstawy Edukacji. Język w edukacji – edukacja językowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Od redakcji: Między porządkiem a chaosem

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Od Redakcji: Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[rec.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). "Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole". Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, ss. 170

Find similar objects  |  Add to bibliography