polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 2(10)
Found : 147
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O edukacji etycznej adeptów administracji publicznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Analiza wyborów piastunów organów sołectw w regulacjach statutów sołectw gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna Zdrój

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy straży granicznej za nadużycie uprawnień do dokonywania kontroli osobistej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kontrola zewnętrzna działalności agencji rządowych.Wybrane zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prawo Zamówień Publicznych w świetle zmian dokonanych w latach 2013-2014

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań własnych gminy

Find similar objects  |  Add to bibliography