polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 12
Found : 80
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreae Bańkowski”, Częstochowa 25–26 października 2016 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[rec.] Katarzyna Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012, ss. 252

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[rec.] Alina Naruszewicz-Duchlińska, Strona internetowa jako forma (auto)prezentacji zawodowej (na przykładzie logopedów), Olsztyn 2017, ss. 129

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017”, Gdańsk, 12–13 października 2017

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dialogując z Innym. Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Język – Szkoła – Religia”, Pelplin, 2–3 czerwca 2017 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O współczesnej grzeczności komputerowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nieetyczne zachowania językowe w dyskursie migracyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wybrane cechy internetowych porad językowych a świadomość językowa ich użytkowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Właściwości składniowo-stylistyczne eseistyki Juliana Przybosia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Cmok i cmokać we współczesnej polszczyźnie (charakterystyka lingwistyczna w świetle źródeł leksykograficznych i korpusów języka polskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography