polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Analiza transakcyjna w edukacji : Dwudziestolecie istnienia Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (1990-2010)
Found : 43
View:
1. 

Egogram EFP (wersja eksperymentalna)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czas i przestrzeń transakcji szkolnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Analiza transakcyjna w edukacji - Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Transakcyjny model w procesie wielostronnego nauczania-uczenia się

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Leksykon pojęć i terminów analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pomidor... zabawa czy zasada? Jak wykorzystać analizę transakcyjną w uczeniu asertywności?

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Źródła, rodzaje i konsekwencje dyskontowania w obliczu sytuacji problemowej w szkolnym funkcjonowaniu uczniów

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Aktywny uczeń - dorosły obywatel. Animacja społeczna w świetle analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zarys problematyki komputeryzacji i kształcenia w perspektywie analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szkolna aktywność twórcza w perspektywie analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Tutoring w perspektywie analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nauczyciel widziany oczami gimnazjalisty. Wybrane aspekty funkcjonowania nauczycieli gimnazjum w świetle badań własnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Istota i znaczenie skryptu (life script) nieletnich przestępców dla podejmowania przez nich decyzji życiowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography