polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 5
Found : 35
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Emotikony transakcyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

From Transactional Analysis in education to Educational Transactional Analysis: a personal encounter

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes?

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera "Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda". Perspektywa analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography