polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 16
Found : 70
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Rec.] Korespondencja i gazetki pisane Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. T. Ciesielski, S. Górzyński, F. Wolański, wyd. DiG, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2017, ISBN 978-83-286-0013-3

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Rec.] Наталля Сліж, Шлюбныя і позашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVII стст., Смаленск, Iнбелкульт 2015, ss. 671 + 1 (ISBN 978-5-00076-005-5)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jubileusz 60. urodzin Profesora Jewhena Synkiewicza, wybitnego historyka i przyjaciela Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[rec.] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parangė R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015, ss. 435

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kosmas, Gallus Anonymus i Nestor w transkulturowej perspektywie. Kronikarze i ich dzieła, interpretacja w nauce, sztuce, polityce i historycznej tradycji”, Praga, 25–26 października 2017 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Położenie Litwy w czasach „potopu”. Prawda i fikcja literacka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Rec.] Wanda Malko, Leon Jelonek. Dyrygent i pedagog (1916–1994), Częstochowa – Warszawa 2017, ss. 162, ISBN 978-83-64157-40-0

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Adam Poniński w obradach delegacji sejmu 1773–1775

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Неурядова старшина: основні терміни та деякі аспекти дослідження (відповідь на рецензію професора Т. Сроґоша)

Find similar objects  |  Add to bibliography