polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 43
Found : 16
View:
1. 

Spis treści ; wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego – w okresie od marca 2019 r. do lutego 2020 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa (red.), „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, IPN – Warszawa 2018, ss. 296, ISBN 978-83-8098-157-7

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

JM. Rektor UJD Prof. Anna Danuta Wypych-Gawrońska – Honorowym Członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w okresie od 25 lutego 2013 r. do 27 lutego2017 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gala „Osobowości i Sukcesy Śląska Roku 2017” – patronat medialny Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zbigniew Stańczyk, Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego”, cz. 1 i 2. „Ziemia Częstochowska”, t. XLIV Częstochowa 2018, ss. 1330

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] Beata Urbanowicz, Huta w Częstochowie na łamachgazety zakładowej (1951–1989), Wydawnictwo AJD,Częstochowa 2017, ss. 472

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wspomnienie o doktorze Aleksandrze Jaśkiewiczu (1933–2019)

Find similar objects  |  Add to bibliography