polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Vol. 14
Found : 47
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Crystal structures of ErGe2 and TmGe2 compounds

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mikoryzy i ich wielofunkcyjna rola w środowisku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rare leafhopper species in Polish fauna – distributional maps (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Autoprzeciwciała rozpoznające białka mieliny jako biomarkery w stwardnieniu rozsianym

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Synteza policyklicznych, skondensowanych węglowodorów heteroaromatycznych zawierających w pierścieniu atomy azotu i siarki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Odruch zapalny jako przykład współzależności pomiędzy układem odpornościowym i nerwowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Budowa i funkcja immunoglobulinopodobnych receptorów naturalnych komórek cytotoksycznych u człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

ICP-OES and SEM-EDS microanalysis of heavy metals from selected moss and subsoils of the Middle Roztocze region, near the city of Tomaszów Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Surowce odnawialne jako alternatywa do otrzymania biodegradowalnych tworzyw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nowoczesne materiały do przechowywania wodoru jako paliwa przyszłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Restrictions on land use vs. protection of environmental values

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Environmental characteristic of the Kandalakshan region of the Kola Peninsula (NW Russia)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Genetyczne podłoże oporności bakterii na antybiotyki glikopeptydowe i β-laktamowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Technologia pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych (2): Metody kalibracji i separacji sygnałów

Find similar objects  |  Add to bibliography